Nika Radić: Grafička mapa

2,500.00kn

Listovi 1-5
Grafički list iz mape
Format: 49 x 69 cm.
Serigrafija, Atelijer Brane Horvata (Horetzky), 2004.
Naklada strogo ograničena na 35 primjeraka koje je autorica potpisala i numerirala brojevima od 1/35 do 35/35.
Neuokvireno, mogućnost uokviravanja unutar 24 sata

Opis

Nika Radić, na sceni je prisutna od 1992. kada je diplomirala kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te je prvi put izlagala u Galeriji VN. Diplomirala je povijest umjetnosti u Beču 2008. godine. Nakon akademije autorica je uglavnom konstruirala objekte i instalacije u duhu modernističke apstrakcije baveći se pitanjem prostora na gotovo arhitektonski način. Početkom 2000. okreće se performativnim aspektima prostornog konteksta i artikulira interes za međuljudske odnose i ponašanje s fokusom na privatne i javne komunikacije.